Smartschool

  • Smartschool

Smartschool is een elektronische leeromgeving die in onze school gebruikt wordt.

Er zijn 3 paswoorden verbonden aan elke smartschoolaccount: één voor de leerling en één voor elke ouder.

Leerlingen vinden hier onder meer:
  • de schoolagenda
  • de kalender
  • cursusmateriaal
  • toetsen
  • huistaken
  • ...
Ouders vinden er nuttige info zoals:
  • brieven
  • schoolreglement
  • documenten van de ouderraad…
Op smartschool vind je ook de evaluaties. Op elk moment kan je de cijfers raadplegen. Zo krijg je als het ware een foto van de resultaten van dat moment.
Ouders en leerlingen kunnen via smartschool ook communiceren met directie, leerkrachten of leerlingenbegeleiding. 
Via deze link kan je inloggen.