Bij wie kan ik ...

  • Students in a lecture theatre  tojpeg 1418654858693 x2

... mijn boekenpakket afhalen voor het schooljaar 2016-2017

Het boekenpakket wordt bij afhaling betaald. Dit kan enkel contant. Wie daardoor in de problemen komt, neemt contact op met de directie.
Op donderdagvoormiddag 25 augustus zal een medewerker van de Wegwijzer aanwezig zijn op school. Zij kunnen advies geven bij het invullen van de studietoelage, aanvraag onderwijscheques…
Wie recht heeft op onderwijscheques, kan ze aankopen in De Wegwijzer – Open Huis voor onderwijs en vrije tijd, Huis van het kind, Edith Cavellstraat 54-56 bus 4, Oostende. Telefoon: 059/592016. De verkoop van onderwijscheques start vanaf dinsdag 16 augustus. Een cheque heeft een waarde van 20 euro en kost 4 euro. Deze cheque kan enkel op school gebruikt worden. Afhankelijk van de leeftijd van de schoolgaande jongere, kunnen 1 tot 7 cheques aangekocht worden. Dit geldt enkel voor Oostendse jongeren die in Oostende naar school gaan. 

DATA BOEKENVERKOOP 2016-2017

25 augustus 9 uur tot 12 uur: 2 de graad bso

25 augustus 14 uur tot 16.30 uur: 2de graad aso

26 augustus 9 uur tot 12 uur: 2de jaar

26 augustus van 14 uur tot 15.30 uur: 5de jaar

26 augustus van 15 uur tot 16 uur: 6de en 7de jaar


De leerlingen van het eerste jaar halen hun boekenpakket af op 25 augustus (voormiddag) in de Stuiverstraat 108B.