Leerlingenbegeleiding

De klassenleraar
Bij die leraar kan je in de loop van het schooljaar altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met je studie of persoonlijke situatie. Een gesprek in volle vertrouwen kan soms wonderen verrichten. Hij/zij staat in voor eerstelijnshulp op school.
Een klassenleraar volgt elke leerling van zijn klas van zeer nabij. Hij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas.

De opvoeder
De opvoeders staan de leerlingen bij buiten de lessen. Ze zorgen voor studiebegeleiding in de avondstudie en toezicht op de speelplaats. Bij de opvoeder kan je steeds terecht met niet-leerstofgerichte vragen en problemen.

Eerste Graad A en B Elke Van Pachtenbeke
Tweede graad ASO en BSO Melissa Baguet
Derde graad ASO en BSO Pieter De Rijcke
OKAN Matthias Moreau


De graadcoördinator

De graadcoördinator volgt de leerlingen van zijn/haar graad in hun totale ontplooiing: niet alleen op studievlak, maar ook sociaal en emotioneel. De graadcoördinator is dan ook de draaischijf van de “cel leerlingenbegeleiding”.

Eerste Graad A Joke Lippens
Eerste Graad B Koen Debaene
Tweede en Derde graad ASO Nele Vandierendonck
Tweede en Derde graad BSO Nele Van Quathem
OKAN Matthias Lauwers en Nathalie Clauwaert


De cel leerlingenbegeleiding

Wanneer op school problemen vastgesteld worden met een leerling, proberen we zo snel mogelijk hulp te bieden. De cel leerlingenbegeleiding neemt daarin het initiatief.
De pedagogisch directeur, de graadcoördinator, de opvoeder, de klassenleraar en eventueel een medewerker van het CLB bespreken de situatie en stellen een werkplan op.
Zo nodig wordt een klassenraad bijeengeroepen om een passende begeleiding af te spreken. De klassenleraar volgt samen met de graadcoördinator de verdere begeleiding op.

De begeleidende klassenraad
Tijdens een begeleidende klassenraad verstrekt je klassenleraar ruime informatie of toelichting over het functioneren van elke leerling van zijn klas. Door bespreking van de studieresultaten zoekt men naar een passende individuele begeleiding en kan door de klassenleraar of een vakleraar een begeleidingsplan afgesproken worden. Je kan het advies krijgen om begeleide studie, huiswerkklas of monitoraat te volgen. Heb je een attest van een leerstoornis, dan worden sticordimaatregelen besproken.