Leerlingenraad

  • Dreamstime m 21905895

Je krijgt inspraak om jouw school tot de droomschool te laten evolueren.

Uit elke klas worden 2 leerlingen verkozen voor de leerlingenraad. Elk trimester komt de leerlingenraad samen. De thema’s worden in klas voorbereid. Zo denken leerlingen mee over de herinrichting van de speelplaats, het opfrissen van toiletten, het welbevinden op school…

In ons pedagogisch project kan je immers volgende tekst terugvinden:
We willen de leerlingen opvoeden tot creatieve, democratische en ruimdenkende mensen. De school heeft een sterke traditie van leerlingeninspraak: een leerlingenraad, geleid door verkozen ministers werkt actief mee om samen de school te maken.

De ministerraad is een groep vrijwillige leerlingen uit de derde graad die zich willen engageren voor de school. Bij het begin van het schooljaar krijgen alle ministers een cursus vergadertechnieken. Zij komen wekelijks samen tijdens de middagpauze.
De ministerraad organiseert activiteiten voor de leerlingen zoals een gezond ontbijt, peter- en meterspel, sportcompetities, het schoolreglementendebat…