Ouderraad

Onze school is een grote leefgemeenschap, waar het welzijn van alle leerlingen centraal staat.

Om de kwaliteit van onze school constant te bewaken en nog te verbeteren, willen we ook graag de mening horen van onze “klanten”: de leerlingen en hun ouders.
In de leerlingenraad kunnen de jongeren hun zegje doen over het schoolgebeuren en via hun “ministers” hebben ze de kans het schoolleven actief te beïnvloeden.
Ook de ouders worden ten volle als partners beschouwd bij het uitbouwen van onze school. Om dit waar te maken, komen we een 5-tal keer per jaar bijeen in de ouderraad met alle geïnteresseerde ouders.

Heel wat thema’s uit het dagelijkse schoolleven komen daarbij aan bod: de schoolrekeningen, de uitstappen en projecten, de boeken, het schoolreglement, taalbeleid, ons systeem van begeleiding en sanctionering, een gebruiksvriendelijke schoolagenda, het alcohol- en drugbeleid van de school, het antipestbeleid …
Alles is bespreekbaar met het oog op het algemeen welzijn en de goede werking van onze school. De voorzitter van de ouderraad zorgt voor de agenda, de punten worden met de ouders grondig doorgepraat en samen met de directie worden de passende antwoorden gezocht.
Naast deze vergaderingen steken de ouders een handje toe bij de organisatie van de bar tijdens de infodag of de vertoningen van ons theaterhuis. Het schooljaar sluiten we steeds af met een gezellig samenzijn waar ook de partners op uitgenodigd worden.

Voorzitter ouderraad: Hélène Vandewalle
Bestuursleden: Jan Dessein, Lucie Pollentier en Gretel Vanmeert