Visie

  • 8301962461 f00414b2d6 o

Onze school wil de jongeren in een eigentijds onderwijs begeleiden en ondersteunen in hun groei naar vrije en verantwoordelijke jongvolwassenen. Wij laten ons hiervoor inspireren door de evangelische waarden.
De school als leer-gemeenschap
We willen een brede intellectuele vorming bieden op maat van elke leerling. Die vorming beperkt zich niet tot het intellectuele, maar richt zich ook op sociale vaardigheden, emotionele weerbaarheid en creativiteit. Daarbij worden de leerlingen uitgedaagd om zelf de "motor" van hun vorming te zijn.
We hopen dat ze bij ons de smaak te pakken krijgen om uit zichzelf te zoeken naar verder-leren en rijker-leven.
De aso-leerlingen worden degelijk voorbereid op de stap naar hoger onderwijs. We willen jonge mensen boeiend en realiteitsgericht onderwijzen in kleine klasgroepen met eigentijdse leermethoden en individuele leerlingbegeleiding. De bso-leerlingen worden gevormd tot bekwame en graaggeziene kinder- en bejaardenverzorgers, tot stijlvolle modeverkopers.
Geregeld evalueren de klassenraden de vorderingen en het algemeen welbevinden van de leerlingen. Als ouder wordt u daarvan op de hoogte gebracht via de agenda, de rapporten en de persoonlijke contacten op de ouderavonden. Wij nodigen u ook uit om via de ouderraad actief deel te nemen aan het schoolleven.

De school als leef-gemeenschap
Een absolute voorwaarde om te slagen in ons onderwijsproject is dat leerlingen zich bij ons thuis voelen. Daarom hechten we veel belang aan het onthaal en de begeleiding van de leerlingen. Een van de belangrijkste opvoedingsprincipes is de goede relatie tussen leerkrachten en leerlingen. De hartelijke omgangsvormen tekenen dan ook onze werking. Opvoeders gaan samen met de jongeren respectvol en gedisciplineerd op weg naar de volwassenheid en proberen vooral bij te sturen door hen te bevestigen en op hun verantwoordelijkheid te wijzen. We kiezen ervoor zolang mogelijk de weg van de bege leiding te gaan. Groeien in een correcte houding blijven we belangrijker vinden dan het sanctioneren op zich, maar bij grensoverschrijdend gedrag volgt een sanctie.

We willen de leerlingen opvoeden tot creatieve, democratische en ruimdenkende mensen. De school heeft een sterke traditie van leerlingeninspraak: een leerlingenraad, geleid door verkozen ministers werkt actief mee om samen de school te maken.
Door informatie over en acties voor derde en vierde wereld, door mondiale vormingsmomenten en door het samenleven met anderstalige nieuwkomers krijgen onze leerlingen de kans uit te groeien tot solidaire jonge mensen.

De aandacht voor sociale en religieuze animatie, de eigentijdse gebedsvieringen en bezinningsmomenten brengen hen in contact met de christelijke waarden vandaag en laten hen opgroeien tot kritische, geëngageerde jongvolwassenen.
Vanuit die evangelische bekommernis voor de zwaksten wil de school ook extra aandacht besteden aan jongeren die het moeilijk hebben. We willen daarom de kostprijs van het onderwijs zo laag mogelijk houden, psychosociale problemen zo goed mogelijk opvangen en open staan voor de vragen van de leerlingen en hun ouders.oject